Minusta

Kasvat -yrityksen takana olen minä, varhaiskasvatuksen opettaja Anniina Teräväinen. Olen työskennellyt varhaiskasvatusalalla noin 12 vuoden ajan, ja kokenut varhaiskasvatuksen aina elämäntyökseni. Olen tehnyt töitä varhaiskasvatusalalla erilaisissa rooleissa. Lasten ja perheiden kanssa työskentely on ollut minulle aina erittäin tärkeää ja rakasta.

Anniina Teräväinen

Olen viime vuosina huomannut, että erilaisiin kasvatushaasteisiin, tai esimerkiksi muuttuviin elämäntilanteisiin, on vaikeaa ja etenkin hidasta saada apua. Apua ei myös aina uskalleta tai kehdata pyytää, tai ei tiedetä mistä apua voisi saada. Haluan vastata tähän tarpeeseen ja tuoda apua helpommin saataville.

Omia kasvatuksellisia periaatteitani ja arvojani ovat positiivinen pedagogiikka, ikätasoinen kasvatus, tunnetaitojen tärkeys, osallisuus, kannustus sekä rajat&rakkaus.

Koen, että jokainen lapsi tarvitsee vierelleen välittävän aikuisen kehityksensä tueksi, ja kaikki lapsia kasvattavat aikuiset tarvitsevat tähän myös joskus apua. Haluan olla apuna!